Thank You!

merry christmas 2016-2

For the English version, please scroll down

 

Milí priatelia,

Pred necelým mesiacom sme sa rozlúčili s Pisztoryho palácom a môžeme tak s určitosťou považovať siedmy ročník OFF_festivalu Bratislava za úspešne ukončený.

Máme za sebou dvadsať výstav z desiatich krajín, reflektujúcich tému ARCHÍV ZAJTRAJŠKA, ktorú bolo možné vnímať ako pokus o skúmanie podstaty kolektívnej identity. OFF_festival 2016 sa opäť stal platformou pre svieže talenty, pracujúce s médiom fotografie, a nebude to inak ani v novembri 2017, keď sa festival ponesie v duchu témy s názvom ANATÓMIA DUŠE. Budúcoročná výzva bude na našej webovej stránke zverejnená už čoskoro.

Cena ON_award sa na OFF_festivale udeľuje každoročne autorovi s najosobitejšou a najpútavejšou tvorbou. Členovia odbornej poroty (Dorota Sadovská, Ľubo Stacho, István Virágvölgyi a Zuzana Lapitková) sa zhodli na výsledku. S potešením oznamujeme, že porcelánovú cenu ON_award 2016 a právo opätovne prezentovať svoju tvorbu na OFF_festivale Bratislava 2017 získala poľská fotografka KATARZYNA WOJTAS, ktorá bola na festivale zastúpená v inštalácii Univerzity výtvarných umení v Poznani.

Radi by sme sa srdečne poďakovali za ústretovosť všetkým partnerom, vďaka ktorým bolo možné znovu usporiadať toto podujatie, všetkým vystavujúcim a kurátorom, ktorí sa do tohto projektu tento rok s chuťou zapojili, a Vám všetkým, ktorí ste nás prišli podporiť a vytvorili tak už siedmy rok vynikajúcu atmosféru.

Prajeme Vám krásne sviatky a nový rok plný radosti a úspechov!

Team OFF_festivalu Bratislava
Dušan, Zuzana, Karolína, Ester, Lea,
Zuzana, Alexandra, Dominika,
Lukáš a Natália

_________________________________________

Dear Friends,

One month ago we said goodbye to the Pisztory Palace, successfully concluding the seventh year of the OFF_festival Bratislava.

We have left behind twenty exhibitions from ten different countries, following the theme “TOMORROW’S ARCHIVE” and so trying to explore the essence of the collective identity. The OFF_festival 2016 has again proved to be a platform for fresh talents working with the media of photography. Accordingly, the next year will be no different with the subject titled “ANATOMY OF THE SOUL“. Next year’s open call will be published on our web site soon.

Annually, the ON_award is given to the artist with the most distinctive and captivating work within the festival edition. The members of our professional jury (Dorota Sadovská, Ľubo Stacho, István Virágvölgyi and Zuzana Lapitková) came to the agreement. We are delighted to announce that the porcelain ON_award for 2016 and an exhibition opportunity for the next year go to the Polish photographer KATARZYNA WOJTAS, represented within the installation of the University of Arts in Poznań.

We express our most sincere appreciation to our partners without whom this event could not have happened. We also thank all the artists and curators who took part in this project with particular eagerness, as well as to all of you who came to support us and created an amazing atmosphere for the seventh time.

We wish you a wonderful Christmas and a new year full of joy and success!

From the OFF_festival Bratislava team
Dušan, Zuzana, Karolína, Ester, Lea,
Zuzana, Alexandra, Dominika,
Lukáš and Natália