PROGRAM 2017

Kde Where

OD DUNAJ, Námestie SNP 30
3rd floor / 3. posch.

Kedy When

3. 11. – 17. 11. 2017

Otvorené Open

Po – Pia / Mo – Fri: 13:00 – 19:00
So – Ne / Sat – Sun: 10:00 – 19:00
Vstup voľný / Free entry

Vernisáž Opening

3. 11. 2017, 18:00

* OFF_ACADEMYUNSTABLE STATES OF BEING / NESTÁLY STAV BYTIA
* OFF_ACADEMYTURMOIL / ZMÄTOK
* OFF_ACADEMYSOUL ON THE EDGE OF THE BODY / DUŠA NA OKRAJI TELA
1 MORPHOLOGY / MORFOLÓGIAV
2 LIMITED BODY / LIMITOVANÉ TELO
3 BLACK AND STICKY / ČIERNE A LEPKAVÉ
4 STEPS / KROKY
5 BE LIKE A MAN / BUĎ AKO CHLAP
6 SELF-PORTRAIT / AUTOPORTRÉT
7 DEATH PORTRAITS / PORTRÉTY SMRTI
8 #PERFECT BODY / #DOKONALÉ TELO
9 REM
10 BESIDES FAITH / OKREM VIERY
11 GRINDERS / BORCI
12 VERSES OF EMPTINESS / VERŠE PRÁZDNOTY
13 FAUBOURG TREMÉ
14 INTERNAL FLOWS / VNÚTORNÉ PRÚDY
15 ORANGE ORCHARD / POMARANČOVÝ SAD
+ HUMAN