PROGRAM 2016

Kde Where

Pisztory Palace
Štefánikova 25
GPS: 48.152372, 17.10647

Kedy When

4.11. – 18.11. 2016

Otvorené Open

Po – Pia / Mo – Fri: 13:00 – 19:00
So – Ne / Sat – Sun: 10:00 – 19:00
Vstup voľný / Free entry

Vernisáž Opening

4. 11. 2016, 18:00

* OFF_ACADEMYREPROCESS / SPRACOVANIE
* OFF_ACADEMYalterNATIVE / ALTERNATÍVNE
* OFF_ACADEMYFUTURE PAST / BUDÚCA MINULOSŤ
* OFF_ACADEMYINFINITY / NEKONEČNO
1 ALEXANDER
2 #SELFIE
3 FAMILIES / RODINY
4 STAIRWAY TO HEAVEN / SCHODY DO NEBA
5 DOB1000609
6 THE SEA / MORE
7 INTERVENTIONS / INTERVENCIE
8 SHEET HAPPENS
9 MEMORIES / SPOMIENKY
10 MY GREAT GRANDPA WAS FAMOUS TAILOR IN PEST / MÔJ PRASTARÝ OTEC BOL VYCHÝRENÝ KRAJČÍR V PEŠTI
11 THE GATHERING / STRETÁVANIE
12 RUDO MORIC CITY LIBRARY / MESTSKÁ KNIŽNICA RUDA MORICA
13 ADDING TO THE ARCHIVE / PRIDÁVANIE DO ARCHÍVU
+ HEAVY WEIGHT HISTORY / HISTÓRIA ŤAŽKEJ VÁHY
+ FLASHBACK
+ INDIVIDUAL / JEDNOTLIVEC