PROGRAM 2018

Kde Where

OD DUNAJ, Námestie SNP 30
3rd floor / 3. posch.

Kedy When

2. 11. – 16. 11. 2018

Otvorené Open

Po – Pia / Mo – Fri: 13:00 – 19:00
So – Ne / Sat – Sun: 10:00 – 19:00
Vstup voľný / Free entry

Vernisáž Opening

2. 11. 2018, 18:00

1 THE HORSEMEN OF SEMONKONG / JAZDCI ZO SEMONKONGU
2 PRELUDE / PREDOHRA
3 WHAT ARE WE AIMING AT / O ČO SA SNAŽIME?
4 100 HECTARES OF UNDERSTANDING / 100 HEKTÁROV POROZUMENIA
5 CLIMATE CHANGE IN NORWAY / KLIMATICKÉ ZMENY V NÓRSKU
6 I OFTEN TELL THE SAME STORY TWINCE / ČASTO ROZPRÁVAM DVAKRÁT TEN ISTÝ PRÍBEH
7 CHRISTMAS FACTORY / VIANOČNÁ TOVÁREŇ
8 ONE OF THEM IS A HUMAN / JEDEN Z NICH JE ČLOVEK
9 OUT WEST / ĎALEKÝ ZÁPAD
10 CTRL+ALT+DELETE
11 MAN-MADE
12 TOWER OF 5 / VEŽA PIATICH
14 ENVIROMENTS / PROSTREDIA
13 PLASTIC AGE (SADOBOT) / DOBA PLASTOVÁ (SADOBOT)
15 THE ILLUSION OF PURPOSE / ILÚZIA ÚČELU
16 DRAWN TO THE LAND / SPÄTÉ S KRAJINOU
* OFF_ACADEMYON MONARCH'S FLUTTER / O KRÍDLACH BABÔČKY
* OFF_ACADEMYTHE LIGHT IN THE DARKNESS OF THE UNIVERSE / SVETLO V TME VESMÍRU
* OFF_ACADEMYPRESS ANY KEY CONTINUE / PRE POKRAČOVANIE STLAČ ĽUBOVOĽNÚ KLÁVESNICU
* OFF_ACADEMYVISUAL MUTATION OF LANDSCAPE / VIZUÁLNA MUTÁCIA KRAJINY
+ OFF_PLUSPLUTO
+ OFF_PLUSAPOCENTRE / APOCENTER
+ OFF_PLUSNOT TO CAPTURE AN IMAGE, TO MAINTAIN ONE
+ OFF_PLUSHABITAT