ONLINE APPLICATION

Sólo výstavy Solo exhibition

Autor Artist

Meno autora
Artist’s name:*
CV autora (akceptovaný formát PDF, Word) – MAX. 1MB
Artist’s CV (accepted format PDF, Word) – MAX. 1MB:*
Webstránka
Webpage URL:

Kontaktná osoba Contact person

Meno kontaktnej osoby
Contact person's name:*
Adresa
Address:*
Telefón
Phone (Format +420123456789):*
Email:*

Projekt Project

Slovenský názov projektu
Slovak project title:
Anglický názov projektu
English project title:*
Meno kurátora
Curator's name:
Stručná explikácia pre katalóg - max. 500 znakov
Short project description to be used in the catalog - max. 500 characters:*
Explikácia týkajúca pre výstavné účely - max. 1800 znakov
Project description related to the festival theme to be used in the installation - max. 1800 characters:*
Technika diela a spôsob adjustácie
Technique/medium of works and form of mounting:*
Predbežný počet a rozmery diel, v prípade objektov aj váha
Preliminary number of works and their sizes, weight in the case of objects:*
*
Photo 1*
Photo 2*
Photo 3*
NÁHĽAD VSETKÝCH DIEL AJ PLÁNOVANÝ SPÔSOB INŠTALÁCIE (AKCEPTOVANÝ FORMÁT PDF) – MAX. 1MB
PREVIEW OF ALL SELECTED WORKS AND INTENDED INSTALLATION VISUALIZATION (ACCEPTED FORMAT PDF) – MAX. 1MB:*
Prečítal som a súhlasím so všeobecnými podmienkami OFF_festival Bratislava.
I have read and agree to the Term and Conditions OFF_festival Bratislava.*

* povinné položky / required fields

Skupinové a školské výstavy Group / School exhibition form

Autor Artist

Meno inštitúcie alebo umeleckej skupiny v slovenskom jazyku
Name of institution / name of art group in slovak:
Meno inštitúcie alebo umeleckej skupiny v anglickom jazyku
Name of institution / name of art group in english:*
Menný zoznam vystavujúcich autorov
Complete list of exhibiting artists:*
Webstránka
Webpage URL:

Kontaktná osoba Contact person

Meno kontaktnej osoby
Contact person's name:*
Adresa
Address:*
Telefón
Phone (Format: +420123456789):*
Email:*

Projekt Project

Slovenský názov projektu
Slovak project title:
Anglický názov projektu
English project title:*
Meno kurátora
Curator's name:
Stručná explikácia pre katalog - max. 500 znakov
SHORT PROJECT DESCRIPTION TO BE USED IN THE CATALOG - MAX. 500 CHARACTERS:*
Explikácia týkajúca pre výstavné účely - max. 1800 znakov
Project description related to the festival theme to be used in the installation - max. 1800 characters:*
Technika diela a spôsob adjustácie
Technique/medium of works and form of mounting:*
Predbežný počet a rozmery diel, v prípade objektov aj váha
Preliminary number of works and their sizes, weight in the case of objects:*
*
Photo 1*
Photo 2*
Photo 3*
Náhľad vsetkých diel aj plánovaný spôsob inštalácie (akceptovaný formát PDF) – MAX. 1MB
Preview of all selected works and intended installation visualization (Accepted format PDF) – MAX. 1MB:*
Prečítal som a súhlasím so všeobecnými podmienkami OFF_festival Bratislava.
I have read and agree to the Term and Conditions OFF_festival Bratislava.*

* povinné položky / required fields