OFF_POHODA 2015

For the English version, please scroll down


EXISTENCIA ROZPUSTENÁ V KONCEPTE

9. – 11. júl 2015 / festival Pohoda / pohodafestival.sk


Kiva, Šymon Kliman, Mia Kohlerová, Dušan Kochol, Milan Krištůfek, Eliška Kyselková, Daniel Laurinc, Bára Prášilová, Jiří Thýn

Projekt prezentuje výber autorov vystavujúcich na fotografickom festivale OFF_festival Bratislava počas jeho päťročnej histórie. Umelcov spája konceptuálny prístup k téme človeka a realite života, ktorý uskutočňujú prostredníctvom osobitých analytických pohľadov. Cieľom výstavy je poskytnúť divákovi obraz rôznorodosti autorského spracovania spoločného námetu, ktorý transformuje stav bytia do umeleckého konceptu. Je to zároveň prehliadka najaktuálnejších trendov novej progresívnej generácie pracujúcej s médiom fotografie.

_________________________________


EXISTENCE DISSOLVED IN CONCEPT

9 – 11 July 2015 / Pohoda festival / pohodafestival.sk


Kiva, Šymon Kliman, Mia Kohlerová, Dušan Kochol, Milan Krištůfek, Eliška Kyselková, Daniel Laurinc, Bára Prášilová, Jiří Thýn

The project presents a selection of authors, having exhibited at the photographic festival OFF_festival Bratislava during its 5 years history. A conceptual approach to the topic of human and reality of life, realized by specific analytic views, unites all artists. The aim of this exhibition is to offer a viewer an image of diversity in author’s elaboration of a common theme, transforming the state of being into an artistic concept. At the same time, it is an overview of the most current trends of the new progressive generation working with the photographic medium.

tumblr_inline_nqm6lzM1Zk1s87i06_500