News

DEADLINE EXTENDED

For the English version, please scroll down

Tohtoročný DEADLINE pre open call siedmeho ročníka OFF_festivalu Bratislava SA PREDLŽUJE DO 15. JÚNA 2016! Téma pre tento rok je Archív zajtrajška. Jednotlivci, fotografické skupiny a združenia, kluby a školy, kurátori a mentori, prihlasujte svoje projekty môžete prihlásiť TU.

_____________________

The DEADLINE of the open call for the upcoming 7th year of the OFF_festival Bratislava IS EXTENDED TO 15 JUNE 2016. The theme for this year is Tomorrow’s Archive. Individual photographers, photographic groups and associations, clubs and schools, curators and tutors, submit your projects HERE.

OPEN CALL-2

 

VOLUNTEERS

STAŇ SA SÚČASŤOU OFF_FESTIVALU BRATISLAVA 2015!

OFF_festival Bratislava hľadá dobrovoľníkov.

Máš rád fotografiu? Najnovšie fotografické trendy ti nie sú cudzie? Zaujíma ťa zákulisie príprav medzinárodného festivalu? Chceš byť súčasťou jedinečnej kultúrnej udalosti v rámci mesiaca fotografie? Práca na výstavách a ich inštalácii ti nie je cudzia?
Ak si odpovedal(a) kladne, hľadáme práve teba! OFF_festival Bratislava každým rokom rastie, a preto je výpomoc dobrovoľníkov, prispievajúca k zlepšeniu jeho chodu, viac než vítaná.
_________________________________

Úlohy dobrovoľníka na OFF_festivale Bratislava 2015:
(termín: 4. – 5. 11. 2015, od 10:00 do 17:00)

– pomoc a asistencia pri inštalovaní výstav
– organizácia a dozor nad distribúciou inštalačného materiálu a techniky
– rozmiestňovanie a inštalovanie informačných panelov, označení a textov
– navigovanie a usmerňovanie návštevníkov a účastníkov festivalu
– asistencia pri interaktívnych výstavách, ukážka a vysvetlenie daného projektu
a.p.
_________________________________

Výhody a odmena pre dobrovoľníkov OFF_festivalu Bratislava 2015:

– spolupráca s progresívnym teamom kurátorov a koordinátorov medzinárodného fotografického festivalu
– možnosť “networkingu” v kultúrnej sfére
– praktické skúsenosti v oblasti teamovej práce počas prípravy a zabezpečovania kultúrneho podujatia
– možnosť komunikovať s domácimi aj zahraničnými umelcami a kurátormi z oblasti fotografie
– možnosť využitia cudzieho jazyka
– práca v unikátnom prostredí historickej budovy Pisztoryho paláca
– certifikát dobrovoľníka a drobné dary (tričko, taška, program, odznak, balón, a.p.) spojené s OFF_festivalom Bratislava
_________________________________

Podmienky:

– dobrovoľník sa riadi podľa pokynov koordinátorov festivalu
– dobrovoľnú činnosť vykonávať čo najlepšie, podľa svojich schopností a možností
_________________________________

Prihlásiť sa môžeš na projects@offfestival.sk do 30. októbra 2015. Do správy uveď svoje meno, telefonický kontakt, mailovú adresu a vek. Môžeš nám tiež napísať o svojich predošlých skúsenostiach s dobrovoľníctvom, či práci na podobných projektoch. Tešíme sa na Teba!

SHORTLIST 2015

For the English version, please scroll down

Po zasadnutí odbornej poroty zloženej z kurátorov OFF_festivalu Bratislava, bol z obrovského počtu záujemcov zostavený program pre rok 2015 pozostávajúci z 21 výstav v Pisztoryho paláci (13 samostatných výstav a 8 skupinových výstav).

OFF_festival Bratislava 2015 – Shortlist:

BELÁK MAROŠ (SK)
GOTOWAŁA AGNIESZKA (PL)
HALÁNOVÁ ZUZANA & LAURINC DANIEL (SK)
HOPFGARTNER IRENE (IT)
HÖLLHUMER LEON (AT)
CHADIM TOMÁŠ (CZ)
KLOSS THIEMO (DE)
KORONCZI DÁVID (SK)
LEE DEASUNG (KR)
LUKAČOVIČOVÁ LENKA (SK)
MIKULE TOMÁŠ (CZ)
RENAULT SWEN (FR)
TALUKDER RAHUL (BD)

BTK, UNIVERSITY OF ART & DESIGN IN BERLIN (DE)
JOHNSON DANIEL & SILANO PACIFICO & VOULGARIS PATRICIA (US)
PAPIER (CZ)
SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA, INSTITUTE OF CREATIVE PHOTOGRAPHY (CZ)
STUDIO OF YOUNG PHOTOGRAPHERS (HU)
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN LAHTI, INSTITUTE OF DESIGN AND FINE ARTS (FI)
UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAŃ (PL)
UNIVERSITY OF KAPOSVÁR (HU)

Všetkým autorom, ktorí do programu OFF_festivalu Bratislava 2015 zaradení neboli, prajeme veľa úspechov v nadchádzajúcej tvorbe a veríme, že zvážia účasť na OFF_festivale opäť v budúcich ročníkoch.

(OFF_festival Bratislava si vyhradzuje nárok na zmenu programu na základe Terms and Conditions uvedených na webovej stránke www.offfestival.sk.)
_________________________________

This year, OFF_festival received a huge amount of entries from which the jury of the festival curators have chosen 21 projects for the 2015 program in the Pisztory Palace (13 individual exhibitions and 8 group exhibitions).

OFF_festival Bratislava 2015 – Shortlist:

BELÁK MAROŠ (SK)
GOTOWAŁA AGNIESZKA (PL)
HALÁNOVÁ ZUZANA & LAURINC DANIEL (SK)
HOPFGARTNER IRENE (IT)
HÖLLHUMER LEON (AT)
CHADIM TOMÁŠ (CZ)
KLOSS THIEMO (DE)
KORONCZI DÁVID (SK)
LEE DEASUNG (KR)
LUKAČOVIČOVÁ LENKA (SK)
MIKULE TOMÁŠ (CZ)
RENAULT SWEN (FR)
TALUKDER RAHUL (BD)

BTK, UNIVERSITY OF ART & DESIGN IN BERLIN (DE)
JOHNSON DANIEL & SILANO PACIFICO & VOULGARIS PATRICIA (US)
PAPIER (CZ)
SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA, INSTITUTE OF CREATIVE PHOTOGRAPHY (CZ)
STUDIO OF YOUNG PHOTOGRAPHERS (HU)
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN LAHTI, INSTITUTE OF DESIGN AND FINE ARTS (FI)
UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAŃ (PL)
UNIVERSITY OF KAPOSVÁR (HU)

We wish great future success to all the artists who were not included in the program of OFF_festival Bratislava 2015. We hope that they will consider participation in future years of the OFF_festival.

(OFF_festival Bratislava reserves rights to change the program based on the Terms and Conditions listed on the website www.offfestival.sk.)

OFF_POHODA 2015

For the English version, please scroll down


EXISTENCIA ROZPUSTENÁ V KONCEPTE

9. – 11. júl 2015 / festival Pohoda / pohodafestival.sk


Kiva, Šymon Kliman, Mia Kohlerová, Dušan Kochol, Milan Krištůfek, Eliška Kyselková, Daniel Laurinc, Bára Prášilová, Jiří Thýn

Projekt prezentuje výber autorov vystavujúcich na fotografickom festivale OFF_festival Bratislava počas jeho päťročnej histórie. Umelcov spája konceptuálny prístup k téme človeka a realite života, ktorý uskutočňujú prostredníctvom osobitých analytických pohľadov. Cieľom výstavy je poskytnúť divákovi obraz rôznorodosti autorského spracovania spoločného námetu, ktorý transformuje stav bytia do umeleckého konceptu. Je to zároveň prehliadka najaktuálnejších trendov novej progresívnej generácie pracujúcej s médiom fotografie.

_________________________________


EXISTENCE DISSOLVED IN CONCEPT

9 – 11 July 2015 / Pohoda festival / pohodafestival.sk


Kiva, Šymon Kliman, Mia Kohlerová, Dušan Kochol, Milan Krištůfek, Eliška Kyselková, Daniel Laurinc, Bára Prášilová, Jiří Thýn

The project presents a selection of authors, having exhibited at the photographic festival OFF_festival Bratislava during its 5 years history. A conceptual approach to the topic of human and reality of life, realized by specific analytic views, unites all artists. The aim of this exhibition is to offer a viewer an image of diversity in author’s elaboration of a common theme, transforming the state of being into an artistic concept. At the same time, it is an overview of the most current trends of the new progressive generation working with the photographic medium.

tumblr_inline_nqm6lzM1Zk1s87i06_500