News

EXHIBITION COORDINATOR

STAŇ SA SÚČASŤOU OFF_TEAMU
Názov pozície: Výstavný koordinátor / kurátor fotografického festivalu OFF_festival Bratislava
Oblasť: Kultúra
Druh pracovného pomeru: Dobrovoľník
Termín nástupu: Ihneď
Miesto výkonu práce: Bratislava

_________________________________

Náplň práce: Výstavný koordinátor / kurátor fotografického festivalu OFF_festival Bratislava je zodpovedný za systematickú koncepčnú prípravu, realizáciu výstav a koordináciu vystavujúcich autorov, účastníkov festivalu.
Hlavné oblasti práce:

• príprava výstavných stratégií, uskutočňovanie dramaturgickej vízie a realizácia koncepcií výstav v koordinácii s tímom OFF_festivalu
• vyhľadávanie a odborné usmerňovanie vystavujúcich autorov, koordinácia a supervízia umelcov
• systematická komunikácia s umelcami a ďalšími subjektmi spolupodieľajúcimi sa na príprave festivalu
• spolupodieľanie sa na dramaturgii festivalu, inštalácii, de-inštalácii, účasť na otvorení festivalu – vernisáži
Výhody spolupráce: práca v mladom a progresívnom tíme kreatívnych ľudí, získavanie skúseností v oblasti organizácie kultúrnych udalostí, možnosť / potreba odborného rastu, získanie praxe Výstavného koordinátora / Kurátora.

_________________________________

Znalosti a požiadavky:

Minimálne požadované vzdelanie:

• vysokoškolské I. stupňa
• študent VŠ
Zameranie, odbor:

• umenovedný odbor
Jazykové znalosti:

• anglický jazyk
Počítačové znalosti: Úroveň ovládania pokročilá
Iné znalosti: orientácia v oblasti súčasného umenia, fotografie a aktuálnych trendov v oblasti exhibícií, organizačné schopnosti, kreatívne myslenie, flexibilita, schopnosť prekonávať prekážky, osobné nasadenie, komunikačné schopnosti.

_________________________________
Osobnostné predpoklady:

• zodpovednosť, spoľahlivosť, schopnosť tímovej spolupráce, komunikačné schopnosti, flexibilita, kreativita, samostatnosť, zvládanie stresu, empatia
• výhodou sú skúsenosti s prácou v oblasti kultúry

_________________________________
Životopis môžete zasielať do 31. 7. 2017 na: info@offfestival.sk

OFF_FESTIVAL 2016 MEDIA

Ako to vyzeralo na siedmom ročníku OFF_festivalu Bratislava ste sa mohli dozvedieť z viacerých médií.

 

Internetová televízia VJU

 

Televízia TA3

 

Flash Art

flash-art

Inspire magazine
off-1

off-2

 

www.ostlook.com – http://ostlook.com/fotofestivals-in-slovakia/
www.magazyn.o.pl – http://magazyn.o.pl/2017/krzysztof-jurecki-miesiac-fotografii-w-bratyslawie/#/

 

Ďakujeme všetkým, ktorí boli súčasťou OFF_festivalu Bratislava 2016 a tešíme sa na ôsmy ročník festivalu v novembri 2017.

Thank You!

merry christmas 2016-2

For the English version, please scroll down

 

Milí priatelia,

Pred necelým mesiacom sme sa rozlúčili s Pisztoryho palácom a môžeme tak s určitosťou považovať siedmy ročník OFF_festivalu Bratislava za úspešne ukončený.

Máme za sebou dvadsať výstav z desiatich krajín, reflektujúcich tému ARCHÍV ZAJTRAJŠKA, ktorú bolo možné vnímať ako pokus o skúmanie podstaty kolektívnej identity. OFF_festival 2016 sa opäť stal platformou pre svieže talenty, pracujúce s médiom fotografie, a nebude to inak ani v novembri 2017, keď sa festival ponesie v duchu témy s názvom ANATÓMIA DUŠE. Budúcoročná výzva bude na našej webovej stránke zverejnená už čoskoro.

Cena ON_award sa na OFF_festivale udeľuje každoročne autorovi s najosobitejšou a najpútavejšou tvorbou. Členovia odbornej poroty (Dorota Sadovská, Ľubo Stacho, István Virágvölgyi a Zuzana Lapitková) sa zhodli na výsledku. S potešením oznamujeme, že porcelánovú cenu ON_award 2016 a právo opätovne prezentovať svoju tvorbu na OFF_festivale Bratislava 2017 získala poľská fotografka KATARZYNA WOJTAS, ktorá bola na festivale zastúpená v inštalácii Univerzity výtvarných umení v Poznani.

Radi by sme sa srdečne poďakovali za ústretovosť všetkým partnerom, vďaka ktorým bolo možné znovu usporiadať toto podujatie, všetkým vystavujúcim a kurátorom, ktorí sa do tohto projektu tento rok s chuťou zapojili, a Vám všetkým, ktorí ste nás prišli podporiť a vytvorili tak už siedmy rok vynikajúcu atmosféru.

Prajeme Vám krásne sviatky a nový rok plný radosti a úspechov!

Team OFF_festivalu Bratislava
Dušan, Zuzana, Karolína, Ester, Lea,
Zuzana, Alexandra, Dominika,
Lukáš a Natália

_________________________________________

Dear Friends,

One month ago we said goodbye to the Pisztory Palace, successfully concluding the seventh year of the OFF_festival Bratislava.

We have left behind twenty exhibitions from ten different countries, following the theme “TOMORROW’S ARCHIVE” and so trying to explore the essence of the collective identity. The OFF_festival 2016 has again proved to be a platform for fresh talents working with the media of photography. Accordingly, the next year will be no different with the subject titled “ANATOMY OF THE SOUL“. Next year’s open call will be published on our web site soon.

Annually, the ON_award is given to the artist with the most distinctive and captivating work within the festival edition. The members of our professional jury (Dorota Sadovská, Ľubo Stacho, István Virágvölgyi and Zuzana Lapitková) came to the agreement. We are delighted to announce that the porcelain ON_award for 2016 and an exhibition opportunity for the next year go to the Polish photographer KATARZYNA WOJTAS, represented within the installation of the University of Arts in Poznań.

We express our most sincere appreciation to our partners without whom this event could not have happened. We also thank all the artists and curators who took part in this project with particular eagerness, as well as to all of you who came to support us and created an amazing atmosphere for the seventh time.

We wish you a wonderful Christmas and a new year full of joy and success!

From the OFF_festival Bratislava team
Dušan, Zuzana, Karolína, Ester, Lea,
Zuzana, Alexandra, Dominika,
Lukáš and Natália

VOLUNTEERS 2016

STAŇ SA SÚČASŤOU OFF_FESTIVALU BRATISLAVA 2016!

 

OFF_festival Bratislava hľadá dobrovoľníkov.

OFF_festival Bratislava každým rokom rastie, a preto je výpomoc dobrovoľníkov, ktorá prispieva k zlepšeniu jeho chodu, viac než vítaná. Ak máš rád(a) fotografiu, zaujímaš sa o najnovšie fotografické trendy, vždy si chcel(a) nazrieť do zákulisia príprav medzinárodného festivalu a pracovať na príprave výstav a ich inštalácii – tak hľadáme práve teba!

 

_________________________________

Úlohy dobrovoľníka na OFF_festivale Bratislava 2016:

(termíny: 2. – 3. 11. 2016, od 10:00 do 17:00 a 19. 11. 2016 od 10:00 do 17:00)

– pomoc a asistencia pri inštalovaní výstav

– organizácia a dozor nad distribúciou inštalačného materiálu a techniky

– rozmiestňovanie a inštalovanie informačných panelov, označení a textov

– navigovanie a usmerňovanie návštevníkov a účastníkov festivalu a pod.

– pomoc a asistencia pri deinštalácií výstav

_________________________________

Výhody a odmena pre dobrovoľníkov OFF_festivalu Bratislava 2016:

– spolupráca s progresívnym teamom kurátorov a koordinátorov medzinárodného fotografického festivalu

– možnosť “networkingu” v kultúrnej sfére

– praktické skúsenosti v oblasti teamovej práce počas prípravy a zabezpečovania kultúrneho podujatia

– možnosť komunikovať s domácimi aj zahraničnými umelcami a kurátormi z oblasti fotografie

– možnosť využitia cudzieho jazyka

– práca v unikátnom prostredí historickej budovy Pisztoryho paláca

– certifikát dobrovoľníka a drobné dary (tričko, taška, program, odznak, balón, a.p.) spojené s OFF_festivalom Bratislava

_________________________________

Podmienky:

– dobrovoľník sa riadi podľa pokynov koordinátorov festivalu

– dobrovoľnú činnosť vykonávať čo najlepšie, podľa svojich schopností a možností

_________________________________

Pomôcť môžeš v ktorýkoľvek deň inštalacie výstav a ich deinštalácii, kedykoľvek počas dňa.

Prihlásiť sa môžeš na projects@offfestival.sk do 28. októbra 2016. Do správy uveď svoje meno, telefonický kontakt, mailovú adresu, vek a termíny v ktorých by si prišiel pomôcť.

Môžeš nám tiež napísať o svojich predošlých skúsenostiach s dobrovoľníctvom, či práci na podobných projektoch.

Tešíme sa na Teba!

SHORTLIST 2016

For the English version, please scroll down

 

Odborná porota zložená z kurátorov OFF_festivalu Bratislava vybrala 19 výstav, ktoré budú tvoriť program festivalu na rok 2016:

 

OFF_festival Bratislava 2016 – Shortlist:

 

BOLDYREVA YANINA (RU)


GOLDSTEIN HANNAH (DE)

HAYASHI NORIKO (JP)

JANKOWSKI CHRISTIAN (DE)

LOVIŠKOVÁ LEA (SK)

MOTONORI SHIMIZU (JP)

PALEČKOVÁ IVANA (SK)

PHIPPS JO (UK)

PUSTAIOVÁ ZUZANA (SK)

RENAULT SWEN (FR)  ON_AWARD 2015 WINNER

SIAREK MICHAŁ (PL)

STAYTE TOM (UK)

SZÁRAZ KATALIN (HU)

TALLOVÁ LUCIA (SK)

WORTENDYKE KRISTA (US)


ZAGRODZKA ANNA (PL)

 

OFF_ACADEMIA

INSTITUTE OF CREATIVE PHOTOGRAPHY (CZ)


UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAŃ (PL)


UNIVERSITY OF FINE ARTS AND DESIGN IN BRATISLAVA (SK)

UNIVERSITY OF KAPOSVÁR (HU)

 

Všetkým autorom, ktorí neboli zaradení do programu OFF_festivalu Bratislava 2016, prajeme veľa úspechov v nadchádzajúcej tvorbe a veríme, že opäť prihlásia svoje práce do ďalších ročníkov OFF_festivalu.

(OFF_festival Bratislava si vyhradzuje nárok na zmenu programu na základe Všeobecných podmienok uvedených na webovej stránke www.offfestival.sk)
__________________

The OFF_festival Bratislava board of curators has selected 19 exhibitions for the festival program in 2016:

 

OFF_festival Bratislava 2016 – Shortlist:

 

BOLDYREVA YANINA (RU)


GOLDSTEIN HANNAH (DE)

HAYASHI NORIKO (JP)

JANKOWSKI CHRISTIAN (DE)

LOVIŠKOVÁ LEA (SK)

MOTONORI SHIMIZU (JP)

PALEČKOVÁ IVANA (SK)

PHIPPS JO (UK)

PUSTAIOVÁ ZUZANA (SK)

RENAULT SWEN (FR)  ON_AWARD 2015 WINNER

SIAREK MICHAŁ (PL)

STAYTE TOM (UK)

SZÁRAZ KATALIN (HU)

TALLOVÁ LUCIA (SK)

WORTENDYKE KRISTA (US)


ZAGRODZKA ANNA (PL)

 

OFF_ACADEMIA

INSTITUTE OF CREATIVE PHOTOGRAPHY (CZ)


UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAŃ (PL)


UNIVERSITY OF FINE ARTS AND DESIGN IN BRATISLAVA (SK)

UNIVERSITY OF KAPOSVÁR (HU)

 

We wish great  success to all the artists who were not included in the program of the OFF_festival Bratislava 2016. We truly hope that they will apply with their projects to the festival again in future.

(OFF_festival Bratislava reserves rights to change the program based on the Terms and Conditions listed on the website www.offfestival.sk)