News

SHORTLIST 2016

For the English version, please scroll down

 

Odborná porota zložená z kurátorov OFF_festivalu Bratislava vybrala 19 výstav, ktoré budú tvoriť program festivalu na rok 2016:

 

OFF_festival Bratislava 2016 – Shortlist:

 

BOLDYREVA YANINA (RU)


GOLDSTEIN HANNAH (DE)

HAYASHI NORIKO (JP)

JANKOWSKI CHRISTIAN (DE)

LOVIŠKOVÁ LEA (SK)

MOTONORI SHIMIZU (JP)

PALEČKOVÁ IVANA (SK)

PHIPPS JO (UK)

PUSTAIOVÁ ZUZANA (SK)

RENAULT SWEN (FR)  ON_AWARD 2015 WINNER

SIAREK MICHAŁ (PL)

STAYTE TOM (UK)

SZÁRAZ KATALIN (HU)

TALLOVÁ LUCIA (SK)

WORTENDYKE KRISTA (US)


ZAGRODZKA ANNA (PL)

 

OFF_ACADEMIA

INSTITUTE OF CREATIVE PHOTOGRAPHY (CZ)


UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAŃ (PL)


UNIVERSITY OF FINE ARTS AND DESIGN IN BRATISLAVA (SK)

UNIVERSITY OF KAPOSVÁR (HU)

 

Všetkým autorom, ktorí neboli zaradení do programu OFF_festivalu Bratislava 2016, prajeme veľa úspechov v nadchádzajúcej tvorbe a veríme, že opäť prihlásia svoje práce do ďalších ročníkov OFF_festivalu.

(OFF_festival Bratislava si vyhradzuje nárok na zmenu programu na základe Všeobecných podmienok uvedených na webovej stránke www.offfestival.sk)
__________________

The OFF_festival Bratislava board of curators has selected 19 exhibitions for the festival program in 2016:

 

OFF_festival Bratislava 2016 – Shortlist:

 

BOLDYREVA YANINA (RU)


GOLDSTEIN HANNAH (DE)

HAYASHI NORIKO (JP)

JANKOWSKI CHRISTIAN (DE)

LOVIŠKOVÁ LEA (SK)

MOTONORI SHIMIZU (JP)

PALEČKOVÁ IVANA (SK)

PHIPPS JO (UK)

PUSTAIOVÁ ZUZANA (SK)

RENAULT SWEN (FR)  ON_AWARD 2015 WINNER

SIAREK MICHAŁ (PL)

STAYTE TOM (UK)

SZÁRAZ KATALIN (HU)

TALLOVÁ LUCIA (SK)

WORTENDYKE KRISTA (US)


ZAGRODZKA ANNA (PL)

 

OFF_ACADEMIA

INSTITUTE OF CREATIVE PHOTOGRAPHY (CZ)


UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAŃ (PL)


UNIVERSITY OF FINE ARTS AND DESIGN IN BRATISLAVA (SK)

UNIVERSITY OF KAPOSVÁR (HU)

 

We wish great  success to all the artists who were not included in the program of the OFF_festival Bratislava 2016. We truly hope that they will apply with their projects to the festival again in future.

(OFF_festival Bratislava reserves rights to change the program based on the Terms and Conditions listed on the website www.offfestival.sk)

DEADLINE EXTENDED

For the English version, please scroll down

Tohtoročný DEADLINE pre open call siedmeho ročníka OFF_festivalu Bratislava SA PREDLŽUJE DO 15. JÚNA 2016! Téma pre tento rok je Archív zajtrajška. Jednotlivci, fotografické skupiny a združenia, kluby a školy, kurátori a mentori, prihlasujte svoje projekty môžete prihlásiť TU.

_____________________

The DEADLINE of the open call for the upcoming 7th year of the OFF_festival Bratislava IS EXTENDED TO 15 JUNE 2016. The theme for this year is Tomorrow’s Archive. Individual photographers, photographic groups and associations, clubs and schools, curators and tutors, submit your projects HERE.

OPEN CALL-2

 

VOLUNTEERS

STAŇ SA SÚČASŤOU OFF_FESTIVALU BRATISLAVA 2015!

OFF_festival Bratislava hľadá dobrovoľníkov.

Máš rád fotografiu? Najnovšie fotografické trendy ti nie sú cudzie? Zaujíma ťa zákulisie príprav medzinárodného festivalu? Chceš byť súčasťou jedinečnej kultúrnej udalosti v rámci mesiaca fotografie? Práca na výstavách a ich inštalácii ti nie je cudzia?
Ak si odpovedal(a) kladne, hľadáme práve teba! OFF_festival Bratislava každým rokom rastie, a preto je výpomoc dobrovoľníkov, prispievajúca k zlepšeniu jeho chodu, viac než vítaná.
_________________________________

Úlohy dobrovoľníka na OFF_festivale Bratislava 2015:
(termín: 4. – 5. 11. 2015, od 10:00 do 17:00)

– pomoc a asistencia pri inštalovaní výstav
– organizácia a dozor nad distribúciou inštalačného materiálu a techniky
– rozmiestňovanie a inštalovanie informačných panelov, označení a textov
– navigovanie a usmerňovanie návštevníkov a účastníkov festivalu
– asistencia pri interaktívnych výstavách, ukážka a vysvetlenie daného projektu
a.p.
_________________________________

Výhody a odmena pre dobrovoľníkov OFF_festivalu Bratislava 2015:

– spolupráca s progresívnym teamom kurátorov a koordinátorov medzinárodného fotografického festivalu
– možnosť “networkingu” v kultúrnej sfére
– praktické skúsenosti v oblasti teamovej práce počas prípravy a zabezpečovania kultúrneho podujatia
– možnosť komunikovať s domácimi aj zahraničnými umelcami a kurátormi z oblasti fotografie
– možnosť využitia cudzieho jazyka
– práca v unikátnom prostredí historickej budovy Pisztoryho paláca
– certifikát dobrovoľníka a drobné dary (tričko, taška, program, odznak, balón, a.p.) spojené s OFF_festivalom Bratislava
_________________________________

Podmienky:

– dobrovoľník sa riadi podľa pokynov koordinátorov festivalu
– dobrovoľnú činnosť vykonávať čo najlepšie, podľa svojich schopností a možností
_________________________________

Prihlásiť sa môžeš na projects@offfestival.sk do 30. októbra 2015. Do správy uveď svoje meno, telefonický kontakt, mailovú adresu a vek. Môžeš nám tiež napísať o svojich predošlých skúsenostiach s dobrovoľníctvom, či práci na podobných projektoch. Tešíme sa na Teba!

SHORTLIST 2015

For the English version, please scroll down

Po zasadnutí odbornej poroty zloženej z kurátorov OFF_festivalu Bratislava, bol z obrovského počtu záujemcov zostavený program pre rok 2015 pozostávajúci z 21 výstav v Pisztoryho paláci (13 samostatných výstav a 8 skupinových výstav).

OFF_festival Bratislava 2015 – Shortlist:

BELÁK MAROŠ (SK)
GOTOWAŁA AGNIESZKA (PL)
HALÁNOVÁ ZUZANA & LAURINC DANIEL (SK)
HOPFGARTNER IRENE (IT)
HÖLLHUMER LEON (AT)
CHADIM TOMÁŠ (CZ)
KLOSS THIEMO (DE)
KORONCZI DÁVID (SK)
LEE DEASUNG (KR)
LUKAČOVIČOVÁ LENKA (SK)
MIKULE TOMÁŠ (CZ)
RENAULT SWEN (FR)
TALUKDER RAHUL (BD)

BTK, UNIVERSITY OF ART & DESIGN IN BERLIN (DE)
JOHNSON DANIEL & SILANO PACIFICO & VOULGARIS PATRICIA (US)
PAPIER (CZ)
SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA, INSTITUTE OF CREATIVE PHOTOGRAPHY (CZ)
STUDIO OF YOUNG PHOTOGRAPHERS (HU)
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN LAHTI, INSTITUTE OF DESIGN AND FINE ARTS (FI)
UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAŃ (PL)
UNIVERSITY OF KAPOSVÁR (HU)

Všetkým autorom, ktorí do programu OFF_festivalu Bratislava 2015 zaradení neboli, prajeme veľa úspechov v nadchádzajúcej tvorbe a veríme, že zvážia účasť na OFF_festivale opäť v budúcich ročníkoch.

(OFF_festival Bratislava si vyhradzuje nárok na zmenu programu na základe Terms and Conditions uvedených na webovej stránke www.offfestival.sk.)
_________________________________

This year, OFF_festival received a huge amount of entries from which the jury of the festival curators have chosen 21 projects for the 2015 program in the Pisztory Palace (13 individual exhibitions and 8 group exhibitions).

OFF_festival Bratislava 2015 – Shortlist:

BELÁK MAROŠ (SK)
GOTOWAŁA AGNIESZKA (PL)
HALÁNOVÁ ZUZANA & LAURINC DANIEL (SK)
HOPFGARTNER IRENE (IT)
HÖLLHUMER LEON (AT)
CHADIM TOMÁŠ (CZ)
KLOSS THIEMO (DE)
KORONCZI DÁVID (SK)
LEE DEASUNG (KR)
LUKAČOVIČOVÁ LENKA (SK)
MIKULE TOMÁŠ (CZ)
RENAULT SWEN (FR)
TALUKDER RAHUL (BD)

BTK, UNIVERSITY OF ART & DESIGN IN BERLIN (DE)
JOHNSON DANIEL & SILANO PACIFICO & VOULGARIS PATRICIA (US)
PAPIER (CZ)
SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA, INSTITUTE OF CREATIVE PHOTOGRAPHY (CZ)
STUDIO OF YOUNG PHOTOGRAPHERS (HU)
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN LAHTI, INSTITUTE OF DESIGN AND FINE ARTS (FI)
UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAŃ (PL)
UNIVERSITY OF KAPOSVÁR (HU)

We wish great future success to all the artists who were not included in the program of OFF_festival Bratislava 2015. We hope that they will consider participation in future years of the OFF_festival.

(OFF_festival Bratislava reserves rights to change the program based on the Terms and Conditions listed on the website www.offfestival.sk.)